LOGO

XVIII TURNIEJ TOGAGOLF 2017

W dniach 16-17 września 2017 r. pole golfowe Mazury Golf & Country Club w Naterkach gościć będzie golfistów na XVIII Turnieju TOGAGOLF 2017 organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. TOGAGOLF to impreza dla tych, którzy dopiero chcą spróbować golfa jak i dla osób, które uprawiają tą dyscyplinę. Jest imprezą dedykowaną adwokatom ale od lat poza klasyfikacjami adwokatów – prawników, prowadzona jest klasyfikacja open obejmująca wszystkich uczestników.

Jak co roku honorowy patronat nad turniejem objął - Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA adw. Stanisław Estreich i Dziekan ORA w Olsztynie adw. Stefan Salamon.

W sobotę 16 września 2017 zostanie rozegrany otwarty turniej główny XVIII TOGAGOLF 2017a w niedzielę 17 września 2017 r. otwarty  XVIII Turniej TOGA REWANŻ 2017. Zostaną rozegrane VI Mistrzostwa Izb Adwokackich w Golfie. Format turnieju stableford netto i stroke play brutto. Poza zawodami golfistów odbędzie się Akademia Golfa dla początkujących (pod okiem instruktora) i konkursy. Uczestnicy imprezy będą mogli spróbować swych sił na 6 dołkowym polu. Wieczorem tradycyjna wspólna kolacja przy muzyce w domu klubowym, który jest jednym z najefektowniejszych obiektów tego typu w Polsce. 

ZAPRASZAM  

adw. Jerzy Dobrzański - organizator

Program:

Dzień pierwszy 16.09.2017 r.

09.30  -zakończenie rejestracji uczestników turnieju głównego XVIII TOGAGOLF 2017

10.00  -„tee time” - start pierwszego flightu turnieju głównego - stableford  3/4 handicapu, strokeplay brutto (w turnieju konkursy na najdalsze uderzenie i na uderzenie najbliżej dołka)

10.30        zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Akademii Golfa i do gry na polu 6 dołkowym.

11.30 Akademia Golfa (minimum 8 osób). W programie m.in. zapoznanie z regułami i etykietą golfa, z „wyposażeniem” golfisty, nauka i praktyczne ćwiczenia połączone z pokazem uderzeń w najlepszym wydaniu, konkursy „pierwszego kroku”

16.00  Uroczyste zakończenie turnieju i rozdanie nagród

19.30 Dom Klubowy MG&CC - uroczysta kolacja

Dzień drugi 17.09.2017

09.00  -zakończenie rejestracji uczestników turnieju TOGAGOLF REWANŻ

09.30  - start TOGAGOLF REWANŻ, stableford 3/4 handicapu.

10.30  -gra na polu 6 dołkowym (w razie zainteresowania)

14.30 –zakończenie imprezy i rozdanie nagród (TOGAGOLF REWANŻ)

Opłaty:

1.      za turniej (TOGAGOLF- sobota) opłata wynosi 200 zł. - w cenie lunch i bankiet;
za turniej (TOGAGOLF REWANŻ - niedziela) opłata wynosi 180 zł. - lunch w cenie
(razem za 2 dni 380 zł);
aplikanci adwokaccy i członkowi MG&CC, którzy nie uczestniczą w bankiecie płacą za każdy turniej 100 zł/os (lunch w cenie);

2.      za udział w Akademii Golfa (minimum 8 osób), z prawem gry na małym polu, konkursami i lunchem opłata wynosi 50 zł/os.

3.      za bankiet (osoby towarzyszące golfistom mile widziane) opłata wynosi 100 zł/os, aplikanci adwokaccy i członkowie MG&CC 70 zł/os.

Opłaty te będą przyjmowane w biurze turnieju przy recepcji pola golfowego MG&CC w dniu 16.09.2015 r. od godz. 8.00.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są telefonicznie lub mailem od dnia 10 sierpnia 2017 r. przez recepcję MG&CC, tel. 89 513 15 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Noclegi w hotelu MG&CC w specjalnej cenie (minus 10%) na hasło TOGAGOLF - liczba miejsc ograniczona. tel. 89 513 15 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Uwaga! Lista uczestników turnieju TOGAGOLF zostanie zamknięta w dniu 15.09.2017 r. o godz. 15.00 z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Po tym terminie (nie później niż do godz. 9.00 w dniu 16.09.2015 r.) zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową – rozstawienie w dniu turnieju. Niezwłocznie po przyjeździe, proszę zgłosić się do biura turnieju przy recepcji MG&CC celem rejestracji i dokonania opłat turniejowych. Brak opłaty i rejestracji co najmniej na 30 min. przed zaplanowanym startem może spowodować zmianę w rozstawieniu uczestnika. Te same zasady obowiązują w turnieju w niedzielę. Uczestnicy turnieju TOGAGOLF (członkowie MG&CC na zasadach klubowych) mają możliwość treningu w dniu 15.09.2017 r. (piątek). green fee - cena 100 zł./os. 

REGULAMIN XVIII TURNIEJU TOGAGOLF 2017 - NATERKI 16 WRZEŚNIA 2017

1.  XVIII TOGAGOLF 2017 jest otwartym turniejem organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie, rozgrywanym zgodnie z zasadami ogólnymi turniejów Mazury Golf & Country Club.

2. Format turnieju

a)    Turniej rozgrywany w formacie: netto stableford i brutto strokeplay:

b)    Tees:           - mężczyźni –żółte,

- kobiety –    czerwone,

c)    Maksymalny handicap turniejowy wynosi 36,

d)    Wymagany aktualny HCP PZG. Gdy gracz nie posiada aktualnego HCP PZG jego wyniki z turnieju nie znajdą się na listach wyników PZG Eagle. Takiemu zawodnikowi dla potrzeb klasyfikacji w turnieju przypisany będzie HCP przyznany przez komitet zawodów nie wyższy niż HCP 26.

e)    W celu przyspieszenia gry jeśli suma uderzeń na dołku wynosi więcej niż PAR dołka +5 –  prosimy o podnoszenie piłki i zapisywanie wyniku PAR +5 

3. Zgłaszanie uczestnictwa i start turnieju

a)    Zgłoszeń należy dokonywać osobiście, mailem lub telefonicznie w recepcji MG&CC -
tel. 89 5131540; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   podając: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i zawód prawniczy (dotyczy tylko prawników).

b)    Lista uczestników turnieju TOGAGOLF zostanie zamknięta w dniu 15.09.2017 r. o godz. 15.00 z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Po tym terminie (nie później niż do godz. 9.00 w dniu 16.09.2017 r.) zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową – rozstawienie w dniu turnieju.

c)    Czas startu zgłoszonych zawodników zostanie podany w przeddzień turnieju po godz. 18.

d)    Warunkiem dopuszczenia do turnieju, zgodnie z zaplanowanym rozstawieniem, jest rejestracja i dokonanie wymaganych opłat w recepcji MG&CC najpóźniej 30 minut przed swoim zaplanowanym startem.

4. Ogłoszenie wyników i ceremonia rozdania nagród

a)    Ogłoszenie wyników i ceremonia rozdania nagród odbędzie się w dniu 16.09.2017 r. w domu klubowym Mazury Golf & Country Club w Naterkach ul. Golfowa 20 A w czasie do 45 minut od ukończenia gry przez ostatnią grupę zawodników.

b)    W przypadku nieobecności nagradzanego zawodnika podczas rozdania nagród, nagroda przypada następnemu.

c)    W przypadku wygrania zawodów w więcej niż jednej klasyfikacji indywidualnej uczestnik otrzymuje puchar i nagrodę w jednej klasyfikacji.

d)    Ostateczną decyzję co do przyznania pucharów i nagród podejmuje komitet zawodów.

5. Klasyfikacja drużynowa adwokatów

a)    Podczas turnieju zostaną rozegrane VI Mistrzostwa Polski Izb Adwokackich w Golfa.

b)    Do klasyfikacji drużynowej będą brane dwa najlepsze indywidualne wyniki stableford netto adwokatów i aplikantów adwokackich danej Izby.

c)    Po sklasyfikowaniu w/w sposób drużyn złożonych wyłącznie z adwokatów lub aplikantów adwokackich, komitet zawodów na dalsze miejsca klasyfikuje dwa najlepsze wyniki adwokata (lub aplikanta adwokackiego) i uczestnika zamieszkałego na terenie działania danej Izby Adwokackiej.

6. Klasyfikacje indywidualne

a)    Podczas turnieju będą prowadzone klasyfikacje indywidualne:

I. klasyfikacja stableford netto adwokatów - obejmująca adwokatów i aplikantów adwokackich,

II. klasyfikacja stableford netto prawników (nie obejmuje adwokatów i aplikantów adwokackich)

III.klasyfikacja stableford netto open – obejmująca wszystkich uczestników turnieju.

IV.klasyfikacja brutto strokeplay   obejmująca wszystkich uczestników turnieju.

b)    Przewidywane wyróżnienia: za najlepszy wynik stablefort netto kobiety adwokata, za uderzenie najbliżej dołka, za najdalsze uderzenie kobiet i mężczyzn;

c)    Komitet zawodów może wyróżnić i nagrodzić uczestników także w innych kategoriach, a także zrezygnować z klasyfikacji lub konkursu.

7. Komitet zawodów

W skład komitetu zawodów wchodzą: Jerzy Dobrzański – organizator i Witold Sikora – dyrektor klubu. Komitet zawodów, poza uprawnieniami wymienionymi wyżej, jest uprawniony do rozstrzygania sporów i wątpliwości co do interpretacji regulaminu, a także do odstępstw od reguł niniejszego regulaminu, jeżeli uzna to za zasadne. Decyzje komitetu zawodów są ostateczne. 

REGULAMIN XVIII TURNIEJU TOGAGOLF REWANŻ 2017 - NATERKI 17 WRZEŚNIA 2017

1.  XVIII TOGAGOLF REWANŻ 2017 jest otwartym turniejem organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie, rozgrywanym zgodnie z zasadami ogólnymi turniejów Mazury Golf & Country Club.

2. Format turnieju

a)    Turniej rozgrywany w formacie: netto stableford i brutto strokeplay:

b)    Tees:           - mężczyźni –żółte,

- kobiety –    czerwone,

c)    Maksymalny handicap turniejowy wynosi 36,

d)    Wymagany aktualny HCP PZG. Gdy gracz nie posiada aktualnego HCP PZG jego wyniki z turnieju nie znajdą się na listach wyników PZG Eagle. Takiemu zawodnikowi dla potrzeb klasyfikacji w turnieju przypisany będzie HCP przyznany przez komitet zawodów nie wyższy niż HCP 26.

e)    w celu przyspieszenia gry jeśli suma uderzeń na dołku wynosi więcej niż PAR dołka +5 –  prosimy o podnoszenie piłki i zapisywanie wyniku PAR +5 

3. Zgłaszanie uczestnictwa i start turnieju

a)    Zgłoszeń należy dokonywać osobiście, mailem lub telefonicznie w recepcji MG&CC -
tel. 895131540; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Osoby, które nie uczestniczyły w turnieju TOGAGOLF 2017 w dniu 16.09.2017 poza danymi personalnymi podają także miejsce zamieszkania i zawód prawniczy (dotyczy tylko prawników).

b)    Lista uczestników turnieju TOGAREWANŻ zostanie zamknięta w dniu 16.09.2017 r. o godz. 19.00 z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Po tym terminie (nie później niż do godz. 9.30 w dniu 17.09.2017 r.) zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową – rozstawienie w dniu turnieju.

c)    Czas startu zgłoszonych zawodników zostanie podany na stronie internetowej MG&CC w przeddzień turnieju po godz. 20.00.

d)    Warunkiem dopuszczenia do turnieju, zgodnie z zaplanowanym rozstawieniem, jest rejestracja i dokonanie wymaganych opłat w recepcji MG&CC najpóźniej 30 minut przed swoim zaplanowanym startem.

4. Ogłoszenie wyników i ceremonia rozdania nagród

a)    Ogłoszenie wyników i ceremonia rozdania nagród odbędzie się w dniu 17.09.2017 r. w domu klubowym Mazury Golf & Country Club w Naterkach ul. Golfowa 20 A w czasie do 45 minut od ukończenia gry przez ostatnią grupę zawodników.

b)    W przypadku nieobecności nagradzanego zawodnika podczas rozdania nagród, nagroda przypada następnemu.

c)    W przypadku wygrania zawodów w więcej niż jednej klasyfikacji indywidualnej uczestnik otrzymuje puchar i nagrodę w jednej klasyfikacji.

d)    Ostateczną decyzję co do przyznania pucharów i nagród podejmuje komitet zawodów.

5. Klasyfikacje indywidualne

a)    Podczas turnieju będą prowadzone klasyfikacje indywidualne:

I. klasyfikacja stableford netto adwokatów - obejmująca adwokatów i aplikantów adwokackich,

II.klasyfikacja stableford netto open – obejmująca wszystkich uczestników turnieju.

III.klasyfikacja brutto strokeplay - obejmująca wszystkich uczestników turnieju.

b)    Przewidywane wyróżnienia: za najlepszy wynik stablefort netto przedstawiciela pozostałych zawodów prawniczych, za najlepszy wynik kobiety adwokata,

c)    Komitet zawodów może wyróżnić i nagrodzić uczestników także w innych kategoriach, a także zrezygnować z klasyfikacji lub konkursu.

6. Komitet zawodów

W skład komitetu zawodów wchodzą: Jerzy Dobrzański – organizator i Witold Sikora – dyrektor klubu. Komitet zawodów, poza uprawnieniami wymienionymi wyżej, jest uprawniony do rozstrzygania sporów i wątpliwości co do interpretacji regulaminu, a także do odstępstw od reguł niniejszego regulaminu, jeżeli uzna to za zasadne. Decyzje komitetu zawodów są ostateczne.